Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 16 sözleşmeli bilişim personeli alacak: Başvuru tarihleri ve şartları paylaşıldı

Bilişim personeli ilanında “Jandarma Genel Komutanlığı Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemler Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, “Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında İlk Defa
Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik”, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (4-B maddesi) çerçevesinde ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek-6’ncı
maddesi ile 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin
Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8’inci maddesi” hükümleri doğrultusunda açıktan temin yoluyla (16) sözleşmeli bilişim personelinin [Ağ ve Son Kullanıcı Güvenliği Uzmanı (1), Yazılım Geliştirme Uzmanı
(10), Veri Tabanı Yönetim Uzmanı (1), DevOps Uzmanı (1), Elektronik, Haberleşme ve Güvenlik Uzmanı (2), Bilişim Sistemleri Uzmanı (1)] temini yapılacaktır.” ifadelerine yer verildi.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Başvurular sadece, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Müracaat tarihinin son günü olan 17 Nisan 2023 tarihi itibariyle (İnternetten yapılan başvurunun son günü) 18 yaşını tamamlamış veya Türk Medeni Kanunun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak,

c. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

ç. Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d. Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş (tecilli) veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak veya yapmış sayılacak şekilde muaf olmak,

e. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 53’üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

f. Türk Silahlı Kuvvetleri, J.Gn.K.lığı, S.G.K.lığı ile kamu kurum ve kuruluşlarından emeklilik, kendi isteği ile istifa ve sağlık nedenleri hariç herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak,

g. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

ğ. Herhangi bir siyasi partiye üye olmamak (Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak),
h. Hakkında yaptırılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir