Tek şansımız ‘doğa pozitif’ ekonomi

Raporu değerlendiren SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ediz Günsel, ‘net sıfır karbona ulaşmak’, ‘doğa pozitif olmak’ ve ‘eşitsizlikleri azaltmak’ başlıklarına dikkat çekti.

SKD Türkiye’nin 6 yıldır PwC Türkiye iş birliği ile çatı örgütü Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi (WBCSD) ve Radley Yeldar tarafından geliştirilen metodoloji kapsamında oluşturduğu Reporting Matters Türkiye 2022 Raporu’nun sonuçları açıklandı. Proje dahilinde SKD Türkiye’nin bünyesindeki 48 üye şirketin entegre ve sürdürülebilirlik raporları değerlendirildi.

3 başlığa odaklanılmalı

Rapora ilişkin değerlendirmede bulunan SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ediz Günsel; şirketlerin, “net sıfır karbona ulaşmak”, “doğa pozitif olmak” ve “eşitsizlikleri azaltmak” başlıklarını stratejilerine dâhil etmeleri gerektiğine dikkat çekti.

“İklimle bağlantılı Finansal Beyan Görev Gücü (TCFD) Raporlaması ve ISSB Standartları’nda yaşanan yeni gelişmelere bağlı olarak politika yapıcılar ve yatırımcıların baskıları neticesinde sürdürülebilirlikle ilgili raporlama şirketler nezdinde önemli hale geldi” diyen Günsel şöyle devam etti: “Bu gelişim, şirketlerin yatırım stratejilerinde ilerlemeleri ile çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) faaliyetlerine yön vermelerine katkı sağlıyor.

Bu çok olumlu bir gelişme olmasına karşın ESG odaklı iyileştirmelerin hâlâ yetersiz kaldığını görüyoruz. Bu doğrultuda yatırımcılara, şirketlerin karşı karşıya olduğu ESG risklerinin yanı sıra sorumlu oldukları etkiler hakkında doğru, zamanında ve aksiyona geçirilebilir bilgiler sağlamamız eskisinden çok daha önemli. SKD Türkiye olarak, ESG kriterlerini şirketlerin stratejilerine dâhil etmeleri, iş yapış biçimlerini ve yönetişim sistemlerini bu anlayışla inşa etmeleri ve altyapılarını bu doğrultuda düzenleyebilmeleri gerektiğini her platformda dile getiriyoruz.”

Üye şirketlerimize katma değer sağlıyoruz

Geçtiğimiz yıl İklim Şurası sonrası alınan kararlar neticesinde Türkiye’nin sürdürülebilirlik standartlarının oluşturulmasından sorumlu kurum olarak Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) yetkilendirildiğini belirten Günsel, “Standartları netleştirilmiş sürdürülebilirlik raporlaması, şirketlerin küresel rekabette katma değer yaratmasına ve itibar kazanmasına imkân tanırken, bir yandan da tüketici ve yatırımcılar açısından çevreyi ve toplumu odağına alan şeffaf ve güvenilir kurumların kolaylıkla anlaşılmasına ışık tutacak.

SKD Türkiye olarak biz de, Reporting Matters Projesi ile sürdürülebilirlik ve entegre raporların uluslararası standartlardaki gelişim yolculuğunda üye şirketlerimize katma değer sağlıyoruz. Ayrıca kurucu üyeleri arasında olduğumuz Entegre Raporlama Derneği Türkiye (ERTA) ile de ülkemizde sürdürülebilirlik raporlaması standartlarının oluşturulmasına katkıda bulunuyoruz” dedi.

Sürdürülebilirlik raporlamalarına ilgi yoğun

SKD Türkiye’nin çatı örgütü WBCSD ve Radley Yeldar tarafından geliştirilen Reporting Matters sistematiğini 2017 yılında Türkiye’ye getirdiklerini hatırlatan Ediz Günsel, “Reporting Matters Türkiye 2022 Projesi kapsamında bu yıl 48 üyemizin raporunu değerlendirdik.

Projenin altıncı yılında üyelerimizin projemize olan ilgisi gittikçe artıyor. Dünyada raporlama ile ilgili çeşitli çerçeveler ve standartlar yayımlanmaya hızla devam ederken, sürdürülebilirlikle ilgili verilerin gönüllülük esasına dayalı olarak henüz hayata geçiyor olmasına karşın şirketlerin sürdürülebilirlik raporları yayımlamaktaki artan ivmeleri oldukça memnuniyet verici.

Şirketlerin ESG alanında yaptıkları çalışmalar ve raporlama eğilimleri artarken; Reporting Matters ile raporlamalarının etkinliğini artırma, dış paydaşlardan gelen değişen taleplere yanıt verebilme ile sürekli gelişen ve değişen düzenleyici ortama ayak uydurabilme konusundaki çalışmalarını destekliyoruz” diye konuştu.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir