Devri gerçekleşmeyen hacizli mallar Kızılay’a devredilecek

Muhafazasına gerek kalmayan hacizli malların tasfiyesine ilişkin düzenleme 1 Kasım’dan itibaren uygulanacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Resmi Gazete’de 5 Nisan 2023’te yayımlanarak yürürlüğe giren 7445 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’na eklenen geçici maddeyle yedieminlerde bulunan ve icra hukuku kapsamında artık hukuken muhafazasına gerek kalmayan hacizli malların tasfiyesinin taraf menfaati ve kamu yararı gözeterek çözüme kavuşturulduğu belirtildi.

Uzun süre yedieminlerde bulunan hacizli malların tasfiyesinin söz konusu yasal düzenlemeyle hızlandırıldığı kaydedilen açıklamada, düzenlemeyle tüm hak sahiplerinin haklarının gözetildiği vurgulandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Düzenlemeyle, muhafaza tedbirine konu haciz kalkmış olup da halen yedieminlerde muhafaza edilen malların kanuni istisnalar hariç öncelikle borçlu tarafından teslim alınması, böylelikle borçlu menfaatinin korunması sağlanmıştır.

Mülkiyet sahibi borçlunun malı teslim almaması durumunda ise rehin hakkı sahibine imkan tanınarak rehinden kaynaklı haklarını kullanması teşvik edilmektedir.

Hak sahiplerinin haklarını kullanmaktan imtina etmesi durumunda ise yine hak sahiplerinin menfaatleri ve kamu yararı gözetilerek sicile kayıtlı mallar bakımından elektronik satış hükümlerinin uygulanması yapılan düzenlemeyle öngörülmektedir.”

Elektronik satış hükümleri uygulanmasına rağmen alıcı bulamamış sicile kayıtlı mallar ile diğer malların, kamu yararı gözetilerek Kanun’da belirlenen bedel karşılığı mülkiyetlerinin yedieminlere ve kamusal yarar özelinde faaliyet gösteren MKE A.Ş’ye devrinin düzenlendiği belirtilerek, satış ve mülkiyet devri durumunda elde edilecek bedelin muhafaza edilerek hak sahiplerine ödeneceği bildirildi.

KIZILAY’A DEVREDİLECEK

Açıklamada, düzenlemeyle, tüm süreçlerin işletilmesine karşın mülkiyet devrinin gerçekleşmemesi durumunda söz konusu malların çürümeye bırakılarak ülke ekonomisi ve çevreye vereceği zararlarının önlenmesi amacıyla Türkiye Kızılay Derneğine bedelsiz devrinin yapılmasının da hükme bağlandığı belirtilerek, düzenlemenin 1 Kasım 2023’ten itibaren uygulanmaya başlayacağı kaydedildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir