Sokaklara taşan, hayatın rengini sunan öyküler: Cardonlar

Türkiye’nin en kıymetli mimar ve ressamlarından Cihat Burak’ın 1940-1976 yılları arasında yayınladığı öyküleri bir araya getiren ilk kitabı Cardonlar, 1981’de yayınlandığı günden bu yana edebiyatımızda özel bir yere sahip.

Burak’ın kendine özgü fantastik ve zengin evreninde yer bulan kedi büyüklüğündeki iri fareler olan cardonlar, bu öykülerde tuvallerden çıkarak geldikleri yer altının havasını delice bir neşe içinde cızık cızık bağırarak konaklara, nar ağaçlı bahçelere, meyhanelere taşıyorlar.

Karanlık unsurlarıyla dünya edebiyatında Edgar Allen Poe’nunkine benzer bir düzleme denk düşen bu öyküler, döneminin en önemli toplumsal olgularından birine parmak basıyor köyden kente göçle beraber kentin sosyokültürel değişimi.

Cardonları düşünen kim

“Cardonlar eski zamanlarda yaşamış insanların mirasçıları gibi! Onlar ortadan kalktıkça bıraktıkları mallarına, ortada kalan geniş divanhâneli köşklere, yalılara, konaklara kim sahip çıkacak onlar olmasa?..

Üç oda bir hol nesli anlar mı sekiz metroya on beş metroluk sofradan?..
Onlar konaklarının yerine kendilerine birer yahut ikişer daire verilen betebe kaplı apartmanlar yapılması için yaşıyorlar, cardonları düşünen kim kaldı ki!..”

sayfası için iletişim:

[email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir